Пошук:
Опис послуги. Строк надання. Платність/безоплатність

Отримання грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

Для одержувачів послуг норма відсутня.

Адміністративна послуга надається безоплатно

Як отримати послугу/ підстава для отримання

Підставою для отримання є наявність статусу особи з інвалідністю, зокрема дитини з інвалідністю, яка має право на забезпечення автомобілем безоплатно або на пільгових умовах.

 

Компенсації призначаються:

 • особам, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, - за розпорядженнями управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній  Республіці  Крим, областях, мм. Києві та Севастополі; особам з інвалідністю будь-якої іншої категорії - згідно з розпорядженнями Міністерства соціальної політики  Автономної Республіки  Крим, структурних підрозділів з  питань соціального захисту  населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

 

Компенсації  на бензин, ремонт і технічне обслуговування призначаються:

 • особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем;
 • особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали  його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти  осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;
 • особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками.
 • Компенсація на транспортне обслуговування  призначається особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які:
 • перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;
  перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями

 

ОНЛАЙН

 • поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг ,,Портал Дія” (далі – Портал Дія)
 • офіційний веб-сайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/news/16214.html  або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 •  інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) (у разі технічної можливості)*

 

Електронна пошта: [email protected].ua

 

* До утворення територіальних органів Національної соціальної сервісної служби та  початку виконання відповідних функцій у повному обсязі заява та документи, необхідні для призначення житлової субсидії, можуть подаватись особою до органу соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі утворення) ради.

 

ОФЛАЙН
Заява та документи, необхідні для призначення компенсації, подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги: через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
вул. Проскурівського підпілля, 32  каб № 5.
Тел. 79-51-58

 

Перелік необхідний документів:

 • Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю;
 • копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;
 • висновок  медико-соціальної  експертної комісії (далі – МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем (для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 14 Порядку), крім осіб з інвалідністю I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук,  осіб  з  інвалідністю  із  куксами  обох  ніг і рук – копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності;
 • копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи – для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації  інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).
 • Підставою для призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю компенсації є висновок Кримської – в Автономній Республіці Крим, обласної, центральної міської (у мм. Києві та Севастополі) МСЕК про наявність у осіб з інвалідністю медичних показань для забезпечення їх автомобілем і заява особи з інвалідністю, законного представника дитини з  інвалідністю.
 • Підставою для виплати компенсації особам з  інвалідністю I та II групи з числа учасників  ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з  Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1); особам з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук; особам з інвалідністю, які мають кукси обох ніг і рук, є заява та копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності.
 • Компенсації призначаються та виплачуються окремо кожному членові сім’ї, яка взята на облік для забезпечення автомобілем як сім’я, що складається з двох і більше осіб з інвалідністю, або забезпечена ним.
Наступні кроки

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!! Перелік підстав для відмови у наданні:

 • Подання не в повному обсязі встановленого переліку документів;
 • відмова отримувача від даної послуги;
 • смерть отримувача.

Особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які перебувають в установах  соціального обслуговування  на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі компенсації не виплачуються.

 • У разі позбавлення особи з інвалідністю або особи, якій передано право керування автомобілем, законного  представника дитини  з інвалідністю права керувати автомобілем на певний час за порушення правил  дорожнього руху або у разі перебування його у місцях  позбавлення  волі виплата компенсацій за відповідний  період не провадиться.
Часті питання та відповіді
Результат надання послуги / спосіб отримання відповіді

Результатом надання адміністративної послуги є виплата компенсацій.

Норма відсутня

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

Закони України ,,Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV, ,,Про гуманітарну допомогу” від 22.10.1999 № 1192-XIV, ,,Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007  № 228 „Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування” (зі змінами) (далі – Порядок)

Наказ Мінпраці від 02.08.2006 № 295 ,,Про затвердження  зразків та форм облікової документації з обліку та  забезпечення  автомобілями інвалідів” (зі змінами)