Пошук:

ЩО ТАКЕ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Законом України “Про соціальні послуги” визначено:  “соціальні послуги” – це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України;.

Особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, яким надаються соціальні послуги;
Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини:
а) похилий вік;
б) часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
в) невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
г) психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;
ґ) інвалідність;
д) бездомність;
е) безробіття;
є) малозабезпеченість особи;
ж) поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
з) ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
и) втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
і) жорстоке поводження з дитиною;
ї) насильство за ознакою статі;
й) домашнє насильство;
к) потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
л) шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

Для отримання соціальних послуг у Хмельницькій міській територіальній громаді слід звернутись до громадської приймальні   соціального захисту за місцем проживання/перебування особи із відповідною заявою та необхідним пакетом документів.

 

Громадська приймальня по вул. Перемоги, 10 Б (0382) 63-01-75; 63-01-56; 067-352-70-92 [email protected]
Громадська приймальня по вул. Інститутська, 18 (0382) 67-01-56; 72-35-04;   067-352-34-50 [email protected]
Громадська приймальня по вул. Шевченка, 99 (0382) 65-62-83; 65-60-80;    067-352-16-40 [email protected]

Отримати соціальні послуги можуть мешканці Хмельницької міської територіальної громади, яка складається з міста Хмельницький та навколишніх населених пунктів

А саме: До складу громади входять 1 місто (Хмельницький), 1 селище (Богданівці) та 23 села: (Бахматівці; Березове; Богданівці;  Велика Калинівка; Водички; Волиця; Давидківці; Іванківці; Івашківці; Климківці; Колибань; Копистин; Мала Колибань; Малашівці; Масівці; Мацьківці; Олешин; Пархомівці; Пирогівці; Прибузьке; Черепівка; Черепова; Шаровечка).

З метою виконання Постанови від 01.06.2020 № 587″ Про організацію надання соціальних послуг”, управлінням праці та соціального захисту населення було проведено аналіз змісту та потреб у соціальних послугаї, що можуть надаватися екстрено ( кризово), та згідно Наказу від 12.01.2023 № 29-В, розроблено перелік даних послуг.

Перелік життєво необхідних соціальних послуг, які підпорядковані установи можуть надавати екстрено (кризово) в разі неможливості застосування загального порядку організації та надання соціальних послуг під час дії воєнного або надзвичайного стану в Україні

Відповідно до Постанови № 560 під час воєнного або надзвичайного стану екстрено (кризово) можуть надаватися наступні соціальні послуги:

 • інформування, консультування, консультативний кризовий телефон,
 • надання притулку, нічний притулок, короткотермінове проживання;
 • екстрене (кризове) втручання,
 • представництво інтересів,
 • підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб,
 • соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
 • догляд вдома, догляд стаціонарний, денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, паліативний догляд,
 • соціально-психологічна реабілітація,
 • натуральна допомога,
 • переклад жестовою мовою,
 • транспортні послуги.

При відсутності необхідних документів для їх отримання достатньо лише одного документа:

 • заяви від людини (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • заяви від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
 • повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).

Заяву про надання соціальних послуг можна подати до:

 • уповноваженого органу соціального захисту за місцем звернення, незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, що потребує соціальної послуги,
 • безпосередньо до надавача соціальних послуг.

Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається уповноваженим органом або надавачем соціальних послуг невідкладно та протягом однієї доби забезпечується їх надання.

При цьому надавач соціальних послуг вживає заходів із відновлення паспорта або іншого документу, що підтверджує особу людини. Після завершення воєнного стану особа, яка подала заяву, протягом місяця надає уповноваженому органу документи, необхідні для прийняття рішення про надання соціальних послуг, які не було подано раніше.

НАДАВАЧІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Законом України “Про соціальні послуги” визначено, що надавачі соціальних послуг – це юридичні та фізичні особи, фізичні особи-підприємці, включені до розділу “Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

В системі надання соціальних послуг Хмельницької  міської територіальної громади працює кілька надавачів соціальних послуг, які охоплюють роботу із одинокими особами літнього віку, особами та дітьми з інвалідністю, бездомними, внутрішньо переміщеними особами, особами з числа дітей-сиріт, з жертвами домашнього насильства, сім’ями, які потрапили у складні життєві обставини тощо. Серед них:

Закон України «Про соціальні послуги» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 204 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 430 «Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 560 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 591 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 і від 6 жовтня 2021 № 1040»; 
Наказ Міністерства соціальної політики від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»; 
Наказ Міністерства соціальної політики від 29.01.2021 № 37 «Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»