Пошук:
Опис послуги. Строк надання. Платність/безоплатність
Отримання державної соціальної допомоги на догляд.
Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.
Адміністративна послуга надається безоплатно
Як отримати послугу/ підстава для отримання

Державна соціальна допомога на догляд (далі – допомога на догляд) призначається:
органами Пенсійного фонду України:

 1. особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”: I групи; II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) потребують постійного стороннього догляду;
 2. особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 1) цього пункту):
  I групи; II і III групи, які є одинокими і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;
 3. особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок причин, визначених у пункті „б” статті 16 зазначеного Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

  органами соціального захисту населення:
 4. одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи);
 5. малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю, зазначених у підпунктах 1-3) цього пункту);
 6. одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб


ОНЛАЙН

 • поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг ,,Портал Дія”(далі – Портал Дія)
 • офіційний веб-сайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/news/16214.html  або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 •  інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) (у разі технічної можливості)*

 

Електронна пошта: [email protected].ua

 

ОФЛАЙН
Заява та документи, необхідні для призначення допомоги на догляд, подаються заявником суб’єкту надання адміністративної послуги:
через уповноважених  осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадових осіб центру надання адміністративних послуг для окремих категорій осіб (зазначених у пунктах 4-6 Порядку)


Громадські приймальні:
вул. Інститутська, 18, тел. 67-02-91, 67-00-64, 67-05-29, 067-383-21-30;
вул. Шевченка, 99, тел.65-60-80, 65-81-84, 65-82-61; 067-111-09-62;
вул. Перемоги, 10-б, тел. 63-00-23, 63-12-17, 63-00-24; 067-111-02-45;

 

Перелік необхідний документів:

До органу соціального захисту населення подаються документи:

 • заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 09 січня 2023 року № 3 (при  пред’явленні паспорта громадянина України; трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (у разі потреби);
 • копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
 • копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);
 • висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду)

 

До органу Пенсійного фонду України подаються документи:

 • заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (у разі потреби);
 • копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
  копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);
 • висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);
 • документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Другої світової війни для осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років: I групи, II і III групи, які є одинокими і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Другої світової війни.
Наступні кроки

Зверніть увагу!!!! Перелік підстав для відмови у наданні


Отримувачу може бути відмовлено у наданні допомоги разі:

 • подано не усі необхідні документи для призначення допомоги на догляд;
 • особа не має права на призначення допомоги на догляд ;
 • особі з інвалідністю відшкодовуються витрати на догляд відповідно до  Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
Результат надання послуги / спосіб отримання відповіді
Результатом надання адміністративної послуги є призначення допомоги на догляд / відмова в призначенні допомоги на догляд Допомогу на догляд можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку. Про відмову в призначенні допомоги на догляд суб’єкт надання адміністративної послуги письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення