Пошук:
Опис послуги. Строк надання. Платність/безоплатність
Отримання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.
Адміністративна послуга надається безоплатно.
Як отримати послугу/ підстава для отримання

Право на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (далі – допомога) мають:
- особи, що одночасно відповідають таким умовам:

 1. досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 2. 58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;
  58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;
  59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;
  59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;
  60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;
  60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;
  61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;
  61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
  62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
  62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
  63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
  63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
  64 роки - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
  64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
  65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року;

 3. не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, та допомоги, що призначається відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”);
 4. є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);
 5. особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;
 6. діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи

 

ОНЛАЙН

 • поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг ,,Портал Дія” (далі – Портал Дія)
 • офіційний веб-сайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/news/16214.html  або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 •  інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) (у разі технічної можливості)*

 

Електронна пошта: [email protected].ua

 

 

ОФЛАЙН


Заява та документи, необхідні для призначення допомоги подаються заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, суб’єкту надання адміністративної послуги:
через уповноважених  осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадових осіб центру надання адміністративних послуг для окремих категорій осіб (зазначених у пунктах 4-6 Порядку)

Громадські приймальні:
вул. Інститутська, 18, тел. 67-02-91, 67-00-64, 67-05-29, 067-383-21-30;
вул. Шевченка, 99, тел.65-60-80, 65-81-84, 65-82-61; 067-111-09-62;
вул. Перемоги, 10-б, тел. 63-00-23, 63-12-17, 63-00-24; 067-111-02-45;

 

Перелік необхідний документів:

 • Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 09 січня 2023 року № 3, (при  пред’явленні паспорта громадянина України; трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (у разі потреби);
 • копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
 • копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);
 • копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);
 • копія довідки про реєстрацію місця проживання.

 

Для призначення допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

 • копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;
 • копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), з пред’явленням оригіналу;
 • копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
 • копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;
 • довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби)
Наступні кроки
Зверніть увагу!!!! Перелік підстав для відмови у наданні
Отримувачу може бути відмовлено у наданні допомоги разі:
- подано не усі необхідні документи для призначення допомоги;
- особа не має права на призначення допомоги
Часті питання та відповіді
Результат надання послуги / спосіб отримання відповіді
Результатом надання адміністративної послуги є призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.
Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Про відмову в призначенні допомоги суб’єкт надання адміністративної послуги письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.
Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги