Пошук:
Опис послуги. Строк надання. Платність/безоплатність

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Протягом 10 робочих днів після подання документів.

Адміністративна послуга надається безоплатно

Як отримати послугу/ підстава для отримання

Підставою для отримання допомоги є Сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує


ОНЛАЙН

 • поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг ,,Портал Дія” (далі – Портал Дія)
 • офіційний веб-сайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/news/16214.html  або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 •  інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) (у разі технічної можливості)*
 • в усній формі (посадова особа структурного
  підрозділу / виконавчого органу або адміністратор центру надання адміністративних послуг заповнює електронну форму заяви на підставі усної заяви та роздруковує її паперовий примірник, який повинен бути підписаний заявником).  Послуга може надаватись під час надання комплексної послуги „ єМалятко

 

Електронна пошта: [email protected].ua

 

ОФЛАЙН
Заява подається одним із батьків:
у паперовій формі (у разі особистого відвідування структурного підрозділу/виконавчого органу, центру надання адміністративних послуг) або надсилання поштою (реєстрованим поштовим відправленням)

 

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
вул. Проскурівського підпілля, 32, каб 13
тел. 65 41 70;  70 45 74

 

Перелік необхідний документів:

 • Заява одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі – заява);
 • одна фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром
  30 × 40 міліметрів;

у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України - копія свідоцтва про народження дитини або довідки із закладу освіти;
у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу

 • документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері, копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням);

у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої, вищої освіти,

 • довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років);
 • свідоцтва про народження дітей;
 • свідоцтво про шлюб (не стосується батьків, які не перебувають у шлюбі);
 • копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків;
 • посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
 • У разі відсутності необхідної інформації у реєстрах та базах даних заявнику протягом двох робочих днів надсилається повідомлення (у тому числі в електронній формі – за його бажанням) з переліком документів, які необхідно подати у паперовій формі структурному підрозділу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської, районної у місті (у разі утворення), сільської, селищної ради
  (далі – структурний підрозділ / виконавчий орган) або центру надання адміністративних послуг для підтвердження відомостей, необхідних для оформлення посвідчень, та зазначенням причини неотримання такої інформації на запит
Наступні кроки

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!! Перелік підстав для відмови у наданні

 • Сім’я перебуває у незареєстрованому шлюбі;
 • подання документів не в повному обсязі;
 • відсутність підстав для подовження дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей
Часті питання та відповіді
Результат надання послуги / спосіб отримання відповіді

Результатом надання адміністративної послуги є Видача бланків посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей (дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років) /  відмова у видачі бланків посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей

Особисто в структурному підрозділі.

У разі відсутності необхідної інформації у реєстрах та базах даних заявнику протягом двох робочих днів надсилається повідомлення (у тому числі в електронній формі - за його бажанням) з переліком документів, які необхідно подати у паперовій формі

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

Закони України „ Про охорону дитинства ” від 26.04.2001 № 2402-ІІІ

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 „Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї ”

Наказ Міністерства України у справах сім’ї молоді і спорту від 13.08.2008 № 3337 „ Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні ”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2008 за № 815/15506

Наказ Міністерства України у справах сім’ї молоді і спорту від 29.06.2010 № 1947 „ Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї ”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 531/17826