Пошук:
Опис послуги. Строк надання. Платність/безоплатність

Можливість отримати  соціальну послугу.      

Протягом 10 днів після надходження заяви, звернення, повідомлення особи / сім’ї.
Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг
Для надання соціальної послуги стаціонарного догляду в  закладі / установі обласного рівня (далі – інтернатний заклад) орган соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі їх утворення) ради, сільської, селищної, міської ради протягом семи робочих днів з дати подання заяви та пакета документів, ураховуючи результати оцінювання потреб особи з інвалідністю, особи похилого віку у соціальних послугах надсилає:

 • структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації - клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу;
 • особі з інвалідністю, особі похилого віку, її законному представнику, органу опіки і піклування - повідомлення про направлення клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу.

 

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації у строк до п’яти робочих днів з дати отримання клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу та пакета документів оформляє путівку про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу, та протягом одного робочого дня з дати оформлення путівки видає / надсилає її особі з інвалідністю, особі похилого віку, її законному представникові, органу опіки та піклування.
Адміністративна послуга надається безоплатно

Як отримати послугу/ підстава для отримання

Підставою для отримання рішення є перебування осіб / сім’ї у складних життєвих обставинах та які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:

 • похилий вік;
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
 • психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин;
 • інвалідність;
 • бездомність;
 • безробіття;
 • малозабезпеченість;
 • поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • домашнє насильство;
 • насильство за ознакою статі;
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 • шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

 

ОНЛАЙН

 • поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг ,,Портал Дія” (далі – Портал Дія)
 • офіційний веб-сайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/news/16214.html  або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 •  інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) (у разі технічної можливості)*

 

Електронна пошта: [email protected].ua

* До утворення територіальних органів Національної соціальної сервісної служби та  початку виконання відповідних функцій у повному обсязі заява та документи, необхідні для призначення житлової субсидії, можуть подаватись особою до органу соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі утворення) ради.

 

ОФЛАЙН
Заява та документи (відомості) подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою до центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі їх утворення) ради, сільської, селищної, міської ради.

 

Громадські приймальні:
вул. Інститутська, 18, тел. 72-33-58, 67-01-56, 67-05-29
вул. Шевченка, 99, тел.65-60-80, 65-81-84, 65-82-61
вул. Перемоги, 10-б, тел.63-01-75, 75-23-12, 63-00-24

 

Перелік необхідний документів:

 • Заява про надання соціальних послуг (далі – заява) у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);
 • копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);
 • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
 • копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);
 • копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером / фахівцем із соціальної роботи.

 

Особами, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи паліативного догляду в умовах стаціонару, також подається:

 • довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ;
 • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
 • копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);
 • копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності).
Наступні кроки
Зверніть увагу!!!! Перелік підстав для відмови у наданні
 • відсутність потреби осіб / сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи / сім’ї;
 • ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа / сім’я;
 • наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань)
Часті питання та відповіді
Результат надання послуги / спосіб отримання відповіді
Результатом надання адміністративної послуги є надання соціальних послуг в залежності від індивідуальних потреб / відмова у наданні соціальних послуг / припинення надання соціальних послуг.
Відповідь можливо отримати особисто або через законного представника в письмовій та / або електронній формі
Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

Закони України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671-VIII; „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-XII; „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” від 21.06.2001 № 2558-ІІІ; „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР; „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІІ; „Про запобігання та протидію домашньому насильству” від 07.12.2017 № 2229-VIII; „Про протидію торгівлі людьми” від 20.09.2011 № 3739-VI; „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 17.03.2011 № 3160-VI; „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей” від 02.06.2005 № 2623- IV; „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послуг”; постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”; постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 „Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади”

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 № 1005 „Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями / особами, які перебувають у складних життєвих обставинах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 943/32395; наказ Міністерства соціальної політики України від 16.11.2020 № 769 „Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.01.2021 за № 21/35643; наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2017 № 1325 „Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.09.2017 за № 1173/31041; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.07.2016 № 762 „Про затвердження форм документів, необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.08.2016 за № 1084/29214