Сайт Президента України
Сайт Верховної ради України
Урядовий портал
Міністерство соціальної політики України
Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА
Хмельницька міська рада
ПРОСКУРІВ газета Хмельницької міської ради
Звернення до органів виконавчої влади від осіб з порушенням слуху

Послуги

Витяг з реєстру адміністративних послуг виконавчих органів Хмельницької міської ради

№ з/п Шифр послуги Назва послуги Назва установи Адреса Документ
1.    РПо-30-01   Призначення житлових субсидiйУправлiння працi та соцiального захисту населення вул. Проскурiвського пiдпiлля, 32Рiшення про призначення або вiдмову
2.    РПо-30-02   Призначення державної соцiальної допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
3.    РПо-30-03   Призначення державної соцiальної допомоги при народженнi дитини-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
4.РПо-30-05   Призначення державної соцiальної допомоги на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
5.РПо-30-06   Призначення державної соцiальної допомоги на дiтей одиноким матерям-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
6.РПо-30-07   Призначення державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
7.РПо-30-08   Призначення державної соцiальної допомоги на догляд за iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
8.РПо-30-09   Призначення компенсацiйної виплати по догляду за iнвалiдом 1 групи або особою старшою 80-ти рiчного вiку-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
9.РПо-30-10   Призначення державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам до 18 рокiв та надбавки на догляд-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
10.РПо-30-11   Призначення державної соцiальноїтимчасової допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину або мiсце проживання їх невiдоме-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
11.РПо-30-12   Призначення державної соцiальної допомоги на поховання-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
12.РПо-30-13   Призначення державної соцiальної допомоги при усиновленнi-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
13.РПо-30-14   Призначення допомоги на кишеньковi витрати-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
14.РПо-30-15   Призначення допомоги на дiтей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
15.РПо-30-16   Призначення державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю та iнвалiдам-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
16.РПо-30-17   Призначення державної соцiальної допомоги при народженнi дитини в разi її влаштування до дитячого закладу на повне державне утримання-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
17.РПо-30-18   Призначення компенсацiї особам, якi надають соцiальнi послуги-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
18.РПо-30-19   Призначення щорiчної допомоги на оздоровлення громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи                                                -//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
19.РПо-30-20   Призначення одноразової компенсацiї за шкоду, заподiяну здоров'ю особам, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та сiм'ям за втрату годувальника-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
20.РПо-30-21   Призначання компенсацiї  вартостi проїзду громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Рiшення про вiдшкодування
21.РПо-30-22   Призначення грошової компенсацiї вартостi продуктiв харчування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
22.РПо-30-23   Призначення компенсацiї вартостi санаторно-курортного лiкування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
23.РПо-30-24   Видача довiдок для одержання посвiдчень дiтям, якi постраждали внаслiдок  ЧК-//- -//- Довiдка
24.РПо-30-25   Призначення компенсацiї на тверде паливо та скраплений газ ветеранам вiйни-//- -//- Рiшення про призначення компенсацiї
25.РПо-30-26   Призначення компенсацiї особам, якi мають право на безоплатне отримання вугiлля на побутовi потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням-//- -//- Рiшення про призначення компенсацiї
26.РПо-30-27   Призначення компенсацiї на поховання учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв вiйни виконавцю волевиявлення або особi, яка зобов'язалася поховати померлого-//- -//- Рiшення про призначення компенсацiї
27.РПо-30-28   Встановлення статусу <дитина вiйни>-//- -//- Довiдка <Дитина вiйни>
28.РПо-30-29   Внесення вiдомостей та змiн до Єдиного державного автоматизованого реєстру пiльговикiв (ЄДАРП)-//- -//- Персональна облiкова картка
29.РПо-30-30   Пiдготовка перелiку основних робiт, якi необхiдно виконати пiд час проведення безоплатних капiтальних ремонтiв жилих будинкiв i квартир для iнвалiдiв вiйни, членiв сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв та прирiвняних до них осiб, в окремих випадках за рiшенням комiсiї длямалозахищених верств населення-//- -//- Перелiк основних робiт, якi необхiдно виконати пiд час проведення капiтального ремонту житла
30.РПо-30-31   Видача направлень на забезпечення технiчними засобами реабiлiтацiї-//- -//- Направлення на виготовлення технiчними засобами реабiлiтацiї
31.РПо-30-32   Надання пiльгових посвiдчень "Ветеран працi", "Член сiм'ї загиблого", "Учасник вiйни", "Iнвалiд вiйни", "Жертви нацистських переслідувань"-//--//- -//-
32.РПо-30-33   Надання листа талонiв для отримання квиткiв на пiльговий проїзд-//- -//- Лист талонiв
33.РПо-30-34   Видача направлення на обласну транспортну медико-соцiальну експертну комiсiю з метою виявлення медичних показань для забезпечення автотранспортом-//- -//- Направлення на обласну транспортну медико-соцiальну експертну комiсiю
34.РПо-30-36   Надання путiвок на санаторно-курортне лiкування ветеранам вiйни, iнвалiдам-//- -//- Путiвка на санаторно-курортне лiкування
35.РПо-30-38   Реєстрацiя помiчникiв дiєздатних фiзичних осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки-//- -//- Рiшення про встановлення помiчника
36.РПо-30-39   Видача направлень на оздоровлення iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв-//--//-Направлення до реабiлiт. центру
37.РПо-30-40   Призначення адресної матерiальної допомоги соцiально незахищеним сiм'ям-//--//-Рiшення про призначення
38.РПо-30-41   Видача "Посвiдчення батькiв багатодiтної сiм'ї", "Посвiдчення дитини з багатодiтної сiм'ї"-//--//- -//-
39.РПо-30-42   Реєстрацiя колективних договорiв, змiн i доповнень до них-//--//-Зареєстр. колективний договiр

 

Витяг з реєстру неадміністративних послуг виконавчих органів Хмельницької міської ради

№ з/п Шифр послуги Назва послуги Назва установи Адреса Документ
1.   РПо-30-01 Виплата надбавки до пенсiї членам Проскурiвського пiдпiлля, партизанам, визволителям м.Хмельницькоговiд нiмецько-фашистських загарбникiв та колишнiм полiтв'язням i репресованимУправлiння працi, соцiального захисту населеннявул. Проскурiвського пiдпiлля, 32 Щомiсячна надбавка до пенсiї
2.   РПо-30-02 Направлення iнвалiдiв на професiйне навчання-//- -//- Направлення
3.   РПо-30-03 Пiдготовка документiв для забезпечення автомобiлем безкоштовно або на пiльгових умовах-//- -//- Клопотання на Департамент соцiального захисту населення ХОДА
4.   РПо-30-04 Виплата деяким категорiям iнвалiдiв грошової компенсацiї замiсть санаторно-курортної путiвки-//- -//- Грошова компенсацiя
5.   РПо-30-05 Забезпечення окремих категорiй населення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї-//- -//- Технiчнi засоби реабiлiтацiї
6.   РПо-30-06 Виплата одноразової допомоги на поховання осiб, якi не працювали, не отримували пенсiї i не перебували на облiку в центрi зайнятостi-//- -//- Грошова допомога
7.   РПо-30-07 Складання акту матерiально-побутових умов проживання сiм'ї з метою встановлення права громадян на призначення державних соцiальних допомог та субсидiй-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову рiзних видiв державної соцiальної допомоги
8.   РПо-30-08 Вiдшкодування пiльг пiдприємствам та органiзацiям на житлово-комунальнi послуги пiльговим категорiям громадян-//- -//- Фiнансу- вання пiдприємств та органiзацiй, що надають послуги пiльговикам згiдно чинного законо- давствава
9.   РПо-30-09 Вiдшкодування витрат заперевезення автотранспортом, примiським залiзничним транспортом пiльгових категорiй громадян-//- -//- Фiнансу- вання пiдприємств за наданi пiльги по перевезенню пiльгових категорiй громадян згiдно чинного законо- давства
10.РПо-30-10 Вiдшкодування витрат на встановлення телефонiв iнвалiдам I, II групи загального захворювання-//--//- Фiнансу- вання пiдприємств що надають послуги зв'язку пiльговикам згiдно чинного законо- давства
11.РПо-30-11 Пiдготовка документiв про присвоєння почесного звання <Мати-героїня>-//- -//- Клопотання про присвоєння почесного звання <Мати-героїня>
12.РПо-30-12 Вiдшкодування коштiв за надання послуг з безкоштовногозубопротезування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Вiдшкоду- вання коштiв установам
13.РПо-30-13 Вiдшкодування коштiв за придбанi лiкарськi засоби громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Вiдшкоду- вання коштiв установам
14.РПо-30-14 Органiзацiя установки лiчильникiв для вимiрювання витрати газу та води для малозахищених верств населення-//- -//- Перелiк основних робiт, якi необхiдно виконати пiд час встанов- лення лiчильника
15.РПо-30-15Виплата компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам-//--//-Рішення про призначення

 


Розробник сайту Бітюков Р. В.