Сайт Президента України
Сайт Верховної ради України
Урядовий портал
Міністерство соціальної політики України
Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА
Хмельницька міська рада
ПРОСКУРІВ газета Хмельницької міської ради
Звернення до органів виконавчої влади від осіб з порушенням слуху

Нормативна база

Реєстр основної нормативної документації управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

 

№ з/п Шифр документу Назва документу
1.РД-30-1Закон України «Про державний бюджет України» на поточний рік.
2.РД-30-2Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 р.№5403-VI.
3.РД-30-3ЗУ « Про здійснення державних закупівель від 06.11.2014 р. №1206-18.
4.РД-30-4Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012р. №5203-VІ зі змінами та доповненнями.
5.РД-30-5Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011. №3206- VІ втрачає дію 26.04.2015 р.
6.РД-30-6Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297- VІ зі змінами.
7.РД-30-7Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003р. №966- VІ зі змінами
8.РД-30-8Закон України «Про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011р. №3668-VІ
9.РД-30-9Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 21 березня 1991 р. зі змінами.
10.РД-30-10Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 р. №1058-ІV
11.РД-30-11Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 6 грудня 1991 року №1931-ХІІ зі змінами.
12.РД-30-12Закон України “ Про службу в органах місцевого самоврядування “ від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ зі змінами
13.РД-30-13Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 року № 3551- ХІІ із змінами
14.РД-30-14Постанова КМУ №785 від 17 червня 2004 р. «Про порядок виплати грошової компенсації вартості санітарно-курортного лікування деяким категоріям громадян» зі змінами та доповненнями
15.РД-30-15Закон України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ
16.РД-30-16Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” від 01червня 2000 року № 1767- ІІІ зі змінами
17.РД-30-17Закон України “Про жертви нацистських переслідувань” від 23 березня 2000 року № 1584-ІІІ зі змінами
18.РД-30-18Закон України ”Про соціальний захист дітей війни” від 18 листопада 2004 № 2195-ІУ зі змінами
19.РД-30-19Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (із змінами, внесеними згідно із Законами) від 24.03.1998р. зі змінами
20.РД-30-20Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із змінами, внесеними згідно із Законами) від 20.12.1991р.
21.РД-30-21Закон України «Про охорону дитинства» (із змінами, внесеними згідно із Законами) від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ
22.РД-30-22Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05 2009 р. № 1343-VI із мінами
23.РД-30-23Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (із змінами, внесеними згідно із Законами) від 17.04.1991р.
24.РД-30-24Закон України «Про інформацію» вiд 02.10.1992р. № 2657-XII зі змінами
25.РД-30-25Закон України «Про громадські об'єднання громадян» вiд 22.06.2012р. № 5026-VІ із мінами
26.РД-30-26Закон України «Про автомобільний транспорт» (із змінами, внесеними згідно із Законами) від 05.04.2001 р. № 2344-III із мінами
27.РД-30-27Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 року № 2961 – 04 зі змінами
28.РД-30-28Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ зі змінами
29.РД-30-29Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами
30.РД-30-30Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №08/95-ВР
31.РД-30-31Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» вiд 23.09.1997 № 539/97-ВР зі змінами
32.РД-30-32Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. №2050 зі змінами
33.РД-30-33Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. №1282-XII зі змінами
34.РД-30-34Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР зі змінами
35.РД-30-35Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII зі змінами
36.РД-30-36Закон України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI зі змінами
37.РД-30-37Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998р. № 137/98-ВР зі змінами
38.РД-30-38Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII зі змінами
39.РД-30-39Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV зі змінами
40.РД-30-40Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.092005 р. № 2866-VI зі змінами
41.РД-30-41Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001р. №2789-ІІІ (із змінами, внесеними згідно із Законом від 07.02.2007 р).
42.РД-30-42Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91 р. № 875-XII
43.РД-30-43Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 р. № 2343-XII
44.РД-30-44Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 №393/96-ВР
45.РД-30-45Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 2003 року № 851- IV зі змінами
46.РД-30-46Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 29-ІІІ зі змінами
47.РД-30-47Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” від 21.12.1992 р. № 2812-XII зі змінами
48.РД-30-48Закон України «Про почесні звання України» від 29.06 2001 р №476/2001 зі змінами Указ Президента України.
49.РД-30-49Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» 18.05.2004 року № 1727-ІV зі змінами
50.РД-30-50Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 02.06.00 №1768-III зі змінами
51.РД-30-51Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 р. № 3721-ХIІ зі змінами
52.РД-30-52ЗУ «Про державну службу спеціалізованого зв'зку та захисту інформації в Україні» від 23.02.2006 року №3475-IV зі змінами
53.РД-30-53ЗУ «Про Службу безпеки України» від 25.03.1993 року №2229 – ХII.
54.РД-30-54ЗУ «Про міліцію» від 20.12.1990 №565-ХII
55.РД-30-55ЗУ «Гірничий закон України» від 06.10.1999 №1127-ХIV
56.РД-30-56ЗУ «Про прокуратуру» від 05.11.1991 №1789- ХII
57.РД-30-57Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", № 1105-XIV – ВР від 23.09.1999р.
58.РД-30-58Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI
59.РД-30-59Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV
60.РД-30-60Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22.02.2000р. № 1490-ІІІ
61.РД-30-61Закон України "Про видаток з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.1991 р. № 1963-ХІІ
62.РД-30-62Кодекс України про адміністративні правопорушення
63.РД-30-63Цивільний процесуальний кодекс України від 12.03.2004 р. № 3038/17
64.РД-30-64Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. № 322-VIII
65.РД-30-65Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV
66.РД-30-66Укази Президента України від 01.06.2005 року № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», від 18.12.2007р. № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприя
67.РД-30-67Указ Президента України від 25.12.2007 р. №1254/2007 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»
68.РД-30-68Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20.09.2005 р. № 936
69.РД-30-69Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20.04.2007р.№ 649
70.РД-30-70Постанова Кабінету Міністрів України «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 12.07.2005 № 562
71.РД-30-71Постанова Кабінету Міністрів України «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 26 липня 1996 року. № 836
72.РД-30-72Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом» від 14 листопада 2007 року. № 1320
73.РД-30-73Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 5 березня 2008 р. № 165
74.РД-30-74Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 25.05.2011р. №533
75.РД-30-75Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перерахування в 2009 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій» від 11 січня 2005 року. № 20
76.РД-30-76Постанова Кабінету Міністрів України «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» від 29 січня 2003 р. № 117
77.РД-30-77Постанова КМУ від 01.10.2014 року №505 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних осіб для надання одноразової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району пров
78.РД-30-78Постанова КМУ від 06.08.2014 р.№409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування
79.РД-30-79Постанова КМУ від 06.08.2014 р.№409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування
80.РД-30-80ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб від 20.10.2014 року №1706-VII.
81.РД-30-81Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів» від 3 грудня 2009 р. № 1345
82.РД-30-82Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету» від 17 липня 2009 р. № 734
83.РД-30-83Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення» від 22 лютого 2006 р. № 187
84.РД-30-84Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда» від 23 травня 2007 р. № 757
85.РД-30-85Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній” від 12 серпня 1993 р. №637
86.РД-30-86Постанова Кабінету Міністрів України (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ) «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з
87.РД-30-87Постанова Кабінету Міністрів України (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ) «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій» від 11.05.2005р. №20
88.РД-30-88Постанова Кабінету Міністрів України (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ) «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 16.02.1994р №94 зі змінами
89.РД-30-89Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням» від 12.08.2009р. № 887 зі змінами
90.РД-30-90Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлої особи або особі, яка зобов`язалася поховати померлого», від 31.01.2007р. №99
91.РД-30-91Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2005 р. № 836 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам”, лист Міністерства праці та соціальної політики.
92.РД-30-92Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007р. №150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування».
93.РД-30-93Постанова Кабінету Міністрів України №999 від 19.07.2006 р. «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями» зі змінами та доповненнями.
94.РД-30-94Постанова Кабінету Міністрів України № 228 від 14.02.2007 р «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування».
95.РД-30-95Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N1652 «Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення переліку таких засобів» у р
96.РД-30-96Постанова Кабінету Міністрів України № 121 від 16.02.2011 року «Про затвердження положення про централізований банк даних з проблем інвалідності».
97.РД-30-97Постанова Кабінету Міністрів України №302 від 12.05.1994р.«Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» зі змінами та доповненнями.
98.РД-30-98Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»
99.РД-30-99Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів»
100.РД-30-100Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 919 «Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату»
101.РД-30-101Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності,
102.РД-30-102Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми”
103.РД-30-103Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 «Про Порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям»
104.РД-30-104Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 189 “Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх н
105.РД-30-105Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 р. № 261 «Про Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
106.РД-30-106Постанова Кабінету Міністрів від 01.10.2014 року №509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції»
107.РД-30-107Постанова Кабінету Міністрів від 01.10.2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»
108.РД-30-108Постанова Кабінету Міністрів від 05 квітня 2014 року № 83 «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги»
109.РД-30-109Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»
110.РД-30-110Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2000р. №1192 „Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інваліди І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу
111.РД-30-111Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996р. №832 „Про цільову грошову допомогу громадянам з мінімальними доходами”
112.РД-30-112Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним б
113.РД-30-113Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004р. №269 «Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повно
109.РП-30-109Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, я
110.РП-30-110Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків №1, №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», №36 від 16.01.2003р
111.РП-30-111Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», № 442 від 01.08.1992р
112.РП-30-112Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення» від 12.10.1992р. №583.
113.РП-30-113Постанова Кабінету Міністрів України «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N1290», № 679 від 13.05.2003р
114.РП-30-114Постанова Кабінету Міністрів України" Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002р. № 228
115.РП-30-115Постанова Кабінету Міністрів України "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок держа
116.РП-30-116Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санітарних закладів сфери управлінь Міністерства праці та соціальної політики” від13.03.2002р.№ 324
117.РП-30-117Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28.02.2000р. №419
118.РП-30-118Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам" від 28.02.2011р. №158
119.РП-30-119Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників» від 02.0
120.РП-30-120Постанова Національного банку України “Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004р. № 637
121.РП-30-121Постанова КМУ від 26.11.2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи чи організації»
122.РП-30-122Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу бюджетних установ ” від 26.01.2011р. № 59
123.РП-30-123Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання» від 8 жовтня 2007 р. № 623
124.РП-30-124Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо організації, обліку та звітності з наданням інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг» від 15 березня 2007 р. № 104
125.РП-30-125Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення(перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України” від 24 січня 2007р. № 57/13324
126.РП-30-126Наказ міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форм документів, необхідних при оформленні на обслуговування у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 10 червня 2010 р. № 135
127.РП-30-127Наказ МПСПУ, МФУ від 15.11.2001р. № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги»
128.РП-30-128Наказ МПСПУ, МФУ, МОЗУ від 19.05.2008 р. № 254/704/260/427/2014 «Про затвердження Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання»
129.РП-30-129Наказ МПСПУ, МФУ, МЮУ від 29.12.1997 р. «Про Порядок повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями»
130.РП-30-130Наказ МПСЗН від 19.09.2006 р. №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ усіх видів соціальної допомоги»
131.РП-30-131Наказ МПСПУ від 16.11.2007 р. № 6123 «Про затвердження порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
132.РП-30-132Наказ МІУ від 24.05.1995 р. № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»
133.РП-30-133Наказ Мінпраці “Про затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї № 95 від 08.06.2004 року.
134.РП-30-134Наказ Мінпраці, ДПА ”Про затвердження Порядку надання державними податковими інспекціями відомостей про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги” №82/171 від 13.04.2000 року.
135.РП-30-135Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції «Про затвердження Порядку передання відділами реєстрації актів цивільного стану органам праці та соціального захисту населення інформації про громадян, які померли» України від
136.РП-30-136Наказ МОЗУ Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, № 246 від 21.05.2007
137.РП-30-137Наказ Міністерства Фінансів України "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" від 24.05.1995р № 88р.
138.РП-30-138Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" від 28.01.2002р. № 57.
139.РП-30-139Наказ Міністерства Фінансів України "Про терміни зберігання бухгалтерських документів" від 29.07.1997р. №18-4141
140.РП-30-140Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2005р. № 308/519
141.РП-30-141Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів." від 02.10.1996р
142.РП-30-142Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення від 15.03.2006р. №75/122
143.РП-30-143Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування” Порядок заповнення листка непрацездатності” від 03.11.2004р. № 532/274/136/1406
144.РП-30-144Наказ Державного казначейства України, наказ Міністерства економіки України "Про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ" від10.08.2001р, № 142/181
145.РП-30-145Наказ Державного казначейства України “Форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання” від06.10.2000р. № 100
146.РП-30-146Наказ Державного казначейства України "Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання" від 18.12.2000р. №130
147.РП-30-147Наказ Мінстату України “Табель обліку використання робочого часу” від 09.10.1995р. № 253
148.РП-30-148Наказ ДПАУ "Про використання коштів неприбуткових організацій та установ від 11.07.1997р. № 223
149.РП-30-149Рішення 14 сесії Хмельницької міської ради «Програма підтримки сім'ї на період 2012-2015 роки» від 11.01 2012р. № 4
150.РП-30-150Рішення 16 сесії Хмельницької міської Ради «Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та внесення зміни у структуру виконавчих органів Хмельницької міської ради» від 11.04.2012 р. №7
151.РП-30-151Рішення 19 сесії Хмельницької міської ради «Про затвердження Положення про надання проїзних документів багатодітним сім'ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», батькам дітей-інвалідів для супроводу дітей до дошкільних та навчальн
152.РП-30-152Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради “Про затвердження регламенту роботи виконавчих органів Хмельницької міської ради” від 28 лютого 2008 року № 266
153.РП-30-153Додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 12.06.2014 року №403 Положення про порядок проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш мало захищеним верствам населення.
154.РП-30-154Рішення виконавчого комітету «Про затвердження механізму надання пільги в розмірі 50% по сплаті за ЖКП сім'ям, в складі яких двоє і більше інвалідів І групи” від 13.10.2005р. № 719
155.РП-30-155Рішення виконавчого комітету «Про створення координаційної ради об'єднань громадян соціального спрямування, затвердження Положення про неї та втрату чинності рішень комітету» від 27.01.2011р. №81
156.РП-30-156Рішення виконавчого комітету "Про затвердження порядку відшкодування житлово-комунальним організаціям обсягу обов'язкової частки платежу сімей, які складаються з дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування та інвалідів І-ІІ групи, яких
157.РП-30-157Рішення виконавчого комітету від 15.09.1998р. № 504“Про порядок надання і розміри одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян”
158.РП-30-158Розпорядження Хмельницького міського голови “Про затвердження Інструкції з діловодства Хмельницької міської ради та її виконавчих органів” від 26 червня 2008 року № 228р
159.РП-30-159Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Хмельницького
160.РП-30-160Рішення виконавчого комітету «Про затвердження заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків м. Хмельницького», №844 від 24.07.2008 р.
161.РП-30-161Розпорядження міського голови «Про затвердження політики якості виконавчих органів Хмельницької міської ради та цілей впровадження політики якості на 2011 рік»
162.РП-30-162Розпорядження міського голови «Про затвердження цілей впровадження політики якості на 2012 рік» від 02.02.2012р №29
163.РП-30-163Рішення виконавчого комітету «Про затвердження Реєстрів адміністративних та неадміністративних послуг виконавчих органів Хмельницької міської ради» від 09.06.2011 №659
164.РП-30-164Рішення виконавчого комітету «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 09.06.2011 року №659» від 22.11.2011року
165.РП-30-165Цілі якості управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2014 рік
166.РП-30-166Реєстр процесів управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
167.РП-30-167Реєстр основної документації управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
168.РП-30-168Реєстр основних записів управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
169.РП-30-169Копії інформаційних та технологічних карток
170.РП-30-170Копії процедур: - управління документацією системи управління якістю (П-СУЯ/01); - управління записами управління якістю (П-СУЯ/02); - управління невідповідними послугами (П-СУЯ/03); - управління коригувальними та запобіжними діями (П-СУЯ/04).
171.РП-30-171Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми"
172.РП-30-172Постанова кабінету міністрів України №606 від 26 липня 2018р

 


Розробник сайту Бітюков Р. В.