Сайт Президента України
Сайт Верховної ради України
Урядовий портал
Міністерство соціальної політики України
Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА
Хмельницька міська рада
ПРОСКУРІВ газета Хмельницької міської ради
Звернення до органів виконавчої влади від осіб з порушенням слуху

Управлінням праці та соціального захисту населення продовжується інформування населення щодо змін в чинному законодавстві з питання надання населенню житлових субсидій, що внесені з 01.05.2018 року.

За рішенням комісії, що створена виконавчим комітетом на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (форма акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства затверджується Мінсоцполітики) субсидія може бути призначена:

        -   непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла

Комісія має право призначити житлову субсидію на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства. Конкретні розміри загальної площі, на яку призначається житлова субсидія (з урахуванням понаднормової), зазначаються в рішенні комісії.

До складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, за рішенням комісії можуть включатися діти, які не зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають.

Якщо в складі члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства є доходи не менші ніж розмір мінімальної заробітної плати сумарно на протязі 3-х місяців в періоді, за який враховуються доходи для призначення субсидії на житлово-комунальні послуги або на момент звернення сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому ніж мінімальний протягом 2-х місяців підряд перед місяцем, з якого призначається субсидія без звернення громадянина або такі особи перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком ( довідкою лікарської консультативної комісії охорони здоров’я) субсидія може бути призначена за рішенням комісії:

-    непрацюючій особі за довідкою ЛКК, або при наявності трудового договору, строк якого більший ніж строк, на який призначається житлова субсидія;

-          при наявності транспортних засобів, крім мопедів, з дати випуску яких минуло менше 5- ти років;

-          якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

-          при наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг або заборгованості з оплати обовязкової частки платежу за житлово-комунальні послуги загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії;

-          у разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства;

-          якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків, для призначення житлової субсидії склад кожного із таких домогосподарств визначається за рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. При цьому до складу різних домогосподарств у межах одного житлового приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім’ї.

 

 


Розробник сайту Бітюков Р. В.