Сайт Президента України
Сайт Верховної ради України
Урядовий портал
Міністерство соціальної політики України
Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА
Хмельницька міська рада
ПРОСКУРІВ газета Хмельницької міської ради
Звернення до органів виконавчої влади від осіб з порушенням слуху

Засідання координаційної ради об’єднань громадян соціального спрямування

Засідання координаційної ради об’‘єднань громадян соціального спрямування

 

13 лютого 2018 року відбулось засідання координаційної ради об’‘єднань громадян соціального сапрямування, на якому було проведено аналіз використання коштів міського бюджету на фінансову підтримку громадських організацій у 2017 році.

     Управління    праці    та   соціального  захисту населення  на сьогоднішній день  співпрацює з 67 громадськими об’‘єднаннями м.Хмельницького. Кожна організація  діє на підставі статуту (положення) у якому зазначаються предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної діяльності.

Ці організації працюють з різноманітними категоріми населення, а саме:

-ветеранами війни та праці;

-інвалідами;                      

-дітьми-сиротами та безпритульними дітьми;

-нарко-та алкозалежними, ВІЧ інфікованими;

-чорнобильцями;

-інвалідами по зору та слуху;

-воїнами-інтернаціоналістами;

- учасниками АТО.

Згідно розподілу бюджетних коштів їм надається фінансова підтримка з міського бюджету.

У 2017 році:

-          фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів 495450 грн.

-          фінансова підтримка громадських організацій 243000 грн.

     З метою здійснення фінансової підтримки програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями у 2018 році визначені пріоритетні напрями діяльності громадських організацій:

Реабілітація та соціальний захист осіб з особливими потребами -  головною проблемою, яка потребує вирішення, є подолання соціальної ізоляції таких людей, обмеженості в можливостях їх спілкування, навчання, пошуку можливостей заробітку.

Розвиток волонтерських ініціатив - нaдaння допомоги особaм, які перебувaють у склaдних життєвих обставинах, зaлучення пенсіонерів, дітей тa молоді до учaсті у волонтерській діяльності.

У зв’‘язку зі значними соціально-політичними змінами в Україні, з’‘явилася нова сфера волонтерської діяльності – це допомога військовим у зоні АТО, до якої залучаються не тільки волонтери, а й пересічні громадяни.

Проведення програми комплексної реабілітації, оздоровлення та спеціалізованого консультування дітей з особливими потребами - об’‘єктами уваги є найбільш вразлива група населення, яка потребує особливої ​​уваги – діти інваліди зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності та викликає необхідність надання їй соціальної допомоги і захисту.

Реінтеграція людей групи ризику: алко-, наркозалежні та ВІЛ/СНІД-позитивні) - зменшення випадків передачі ВІЛ та інших соціально небезпечних хвороб (ІПСШ, ТБ, гепатити) серед найбільш уразливих груп населення. Забезпечення умов для успішної реінтеграції у суспільство осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, безпритульних осіб.

Соціальна реабілітація ветеранів АТО та вимушених переселенців –  впровадження громадських ініціатив  на соціальну підтримку та інтеграцію учасників АТО та вимушених переселенців до економічного, соціального та культурного життя місцевої громади, проведення культурних акцій, навчально-просвітницьких та спортивних заходів.

Допомога ветеранам війни та людям похилого віку - поліпшення умов життя ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку шляхом захисту їх прав у соціальній, правовій, та культурній сферах.

       Пропозиції від громадських об’‘єднань соціального спрямування приймаються протягом 20 днів за формою, що надається

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

І. Реєстраційна картка до проекту

 

Номер проекту

Дата реєстрації

Результати розгляду

Початок реалізації

Дата закінчення

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс: ______________________________

 

Назва проекту

(не більше одного речення)

 

 

Бюджет проекту/загальний (гривень)

 

Очікуване фінансування з міського бюджету (гривень)

 

Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус

 

Адреса організації (юридична, фактична, для листування)

 

Телефон, факс, E-mail

 

Прізвище, ім`я, по батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди

 

 

Банківські реквізити організації

(для перерахування коштів гранту)

 

Прізвище, ім`я, по батькові керівника проекту

 

Місце роботи, посада, керівника проекту

 

Адреса для листування з керівником проекту

 

Контактні телефони:

Факс, E-mail

 

 

Підписи засвідчують зобов`язання:

подавати в проекті правдиву інформацію;

у разі надання гранту – використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту з дотриманням вимог чинного законодавства України;

за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансову підтримку міської Ради міста Хмельницького;

 

Підпис керівника проекту___________________Дата “___” ____________ 201_ р.

Підпис керівника організації_________________Дата “___” ____________ 201_ р.

М.П. II.

 

 

 

Анотація (не більше однієї сторінки формату А4, шрифтом 12 у один інтервал)

Назва проекту _____________________________________________________

Назва організації ________________________________________________

Актуальність проекту, проблема, на розв’‘язання якої спрямовано проект

Коротко обґрунтуйте, чому ваш проект є актуальним для міста, в чому полягає суть проблеми, яку ваш проект має розв’‘язати чи мінімізувати.

Термін реалізації проекту (до одного року) _____________________________

Очікувані результати проекту, їхній вплив на суспільне життя

Опишіть, що має бути результатом проекту, який позитивний валив цих результатів на соціальну групу, громаду, вашу організацію, тобто коротко та довготермінові позитивні наслідки від реалізації вашого проекту. Які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення проекту

 

Опис проекту

1. Проблема на вирішення якої направлено проект

(не більше трьох сторінок формату А4, шрифтом 12 у один інтервал) Опишіть ваше бачення проблеми та шляхів її вирішення(мінімізації), що ви пропонуєте. Що було зроблено вами та вашою організацією щодо теми проекту за попередній період? Обґрунтуйте, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв’‘язанню зазначеної проблеми.

2. Мета проекту (2-3 абзаци)

3. План реалізації проекту

Викладіть детальний план реалізації проекту в просторі та часі,( можна у формі таблиці) за викладеною нижче формулою для кожного етапу.

Назва етапу:

Суть робіт, що мають бути виконані, або перелік заходів:

Термін здійснення:

Приблизні затрати на виконання етапу:

Результат виконання етапу:

4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту

Хто з працівників вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (прізвища, посади)? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?

Наприклад: Керівник проекту –   Бухгалтер –   Психолог –

Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом? Обґрунтуйте. Яку частку коштів і з яких джерел очікується отримати? Який ресурсний внесок у виконання проекту вашої організації? Якщо проектом передбачається придбання обладнання, обґрунтуйте потребу в ньому. Обґрунтування має спиратися на кількісні показники характеристик устаткування і обсягів передбачуваних робіт.

5. Результати реалізації проекту

Опишіть, які кількісні та якісні результати ви очікуєте отримати.      

 

Бюджет проекту

Орієнтовна схема бюджету( у гривнях)

Статті видатків

Міський бюджет

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Розробник сайту Бітюков Р. В.