Сайт Президента України
Сайт Верховної ради України
Урядовий портал
Міністерство соціальної політики України
Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА
Хмельницька міська рада
ПРОСКУРІВ газета Хмельницької міської ради
Звернення до органів виконавчої влади від осіб з порушенням слуху

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків коли внутрішньо переміщена особа:

-                              подала заяву про відмову від довідки;

-                              скоїла злочин: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину;

-                              повернулася до покинутого місця постійного проживання;

-                              виїхала на постійне місце проживання за кордон;

-                              подала завідомо недостовірні відомості.

Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника із заявою про взяття на облік до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за фактичним місцем проживання.

Якщо дитина прибула без родичів, то заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем знаходження дитини. Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, установи охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення заяву подає керівник закладу.

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законного представника, для отримання довідки може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина.

Заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи містить наступну інформацію про заявника:

-                              прізвище, ім’’я та по батькові;

-                              громадянство;

-                              дата та місце народження;

-                              стать;

-                              відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);

-                              відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;

-                              відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;

-                              адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;

-                              обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

-                              повідомлення особи про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;

-                              відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

-                              відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;

-                              відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу);

-                              відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.

Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

            Якщо в документі немає відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території.

 Такими доказами можуть бути:

-                              військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;

-                              трудова книжка з записами про трудову діяльність;

-                              документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

-                              рішення державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради про влаштування дитини до дитячого закладу, в прийомну сім’’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

-                              медичні документи;

-                              фотографії;

-                              відеозаписи;

-                              інші документи.

 

            Якщо заява про взяття на облік подається законним представником заявника, додатково подаються:

-                              документ, що засвідчує особу законного представника;

-                              документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (родинні стосунки між дитиною і заявником). Батьки / усиновителі такий документ не подають.

-                              свідоцтво про народження дитини, якщо оформляється дитина.

 

Внутрішньо переміщена особа зобов’’язана:

-                              дотримуватися Конституції і законів України, інших актів законодавства;

-                              повідомляти про зміну місця проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання.

-                              в разі добровільного повернення в покинуте місце постійного проживання внутрішньо переміщена особа зобов'язана повідомити про це в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніше ніж за три дні до дня від'їзду;

-                              якщо встановлено, що внутрішньо переміщена особа надала завідомо неправдиві відомості для отримання довідки переселенця. У цьому випадку внутрішньо переміщена особа повинна відшкодувати всі фактичні витрати, понесені державним і місцевим бюджетам в результаті реалізації прав внутрішньо переміщеної особи.

 

При наявності у внутрішньо переміщеної особи обґрунтованих причин термін відсутності за фактичним місцем проживання може бути збільшений з 60 до 90 днів. Для цього внутрішньо переміщена особа звертається з відповідною письмовою заявою за місцем проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

 

У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї безоплатно видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка.

 

 


Розробник сайту Бітюков Р. В.