Сайт Президента України
Сайт Верховної ради України
Урядовий портал
Міністерство соціальної політики України
Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА
Хмельницька міська рада
ПРОСКУРІВ газета Хмельницької міської ради
Звернення до органів виконавчої влади від осіб з порушенням слуху

ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї – ПРВАВОВИЙ АСПЕКТ

Сім’’я  - основний осередок суспільства, проте нажаль, насильство в сім’’ї є однією з найбільш розповсюдженою формою порушення прав  людини.

В Україні діє національне законодавство, що регулює певні питання протидії насильству в сім’’ї. Насамперед, це Конституція України, яка не тільки визначає основні права та свободи громадян, а й гарантує їхній захист.

Конституція України є тією юридичною базою, норми якої визначають та гарантують охорону і захист прав, свобод та інтересів сім’’ї та людини. Це такі статті Конституції України як: право захищати своє життя і здоров’’я, життя і здоров’’я інших людей від протиправних посягань (ст. 27); ніхто не може зазнавати втручання в його особисте та сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 32); право на звернення до державних інституцій (ст. 40); право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю (ст. 41); право на житло (ст. 47); права та свободи людини й громадянина захищаються судом (ст. 55); право знати свої права та обов’язки (ст. 57).

Вперше в національному законодавстві поняття насильства в сім’ї закріплено в Законі України «Про попередження насильства в сім’ї».

         Законом визначено, що насильство в сім’’ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’’ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’’ю. Насильство поділяють на фізичне, сексуальне, психологічне та економічне.    

Міжнародне право щодо захисту прав людини тлумачить насильство у сім’’ї як порушення прав людини й накладає на всі країни зобов’’язання знайти ефективні правові засоби протидії насиллю. Тому питання протидії насильству в сім’’ї є предметом численних міжнародних актів, ратифікованих багатьма країнами світу, зокрема нашою країною ратифіковано низку міжнародних документів, які визначають правові норми, пов’’язані із захистом жертви насильства, а саме:

-                             Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

-                             Міжнародна конвенція про економічні, соціальні та культурні права;

-                             Конвенція ООН про викорінення всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативний Протокол до неї;

-                             Конвенція ООН проти тортур та інших форм жорстокого, нелюдського чи принижуючого поводження або покарання;

-                              Конвенція ООН про права дитини;

-                             Загальна декларація прав людини;

-                             Декларація прав дитини.

Згідно Закону «Про попередження насильства в сім’ї» визначено перелік органів та установ, на які покладається здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї. Такими установами визнані:

Здійснення  заходів  з  попередження  насильства в сім’’ї в межах наданих їм повноважень покладається на:

-                             центральний   орган   виконавчої  влади,  що  забезпечує формування  державної  політики з питань попередження насильства в сім’’ї;

-                             центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань попередження насильства в сім’ї;

-                             уповноважені підрозділи органів Національної поліції;

-                             органи опіки і піклування;

-                             спеціалізовані  установи для осіб, які вчинили насильство в сім’’ї, та жертв такого насильства:

-                             кризові центри для членів сімей,  в яких вчинено насильство в сім’’ї або існує реальна загроза  його  вчинення;

-                             центри медико-соціальної   реабілітації  жертв  насильства  в сім’’ї;

-                             органи виконавчої влади,  органи місцевого самоврядування, підприємства,  установи  і   організації   незалежно   від   форми власності,  об’’єднання  громадян,  а також окремі громадяни можуть сприяти у здійсненні заходів з попередження насильства в сім’’ї.

У кожного з цих органів різні обов’язки, тому вони повинні співпрацювати разом, адже тоді складатиметься повна картина окремих випадків, відповідно, стане простіше й ефективніше допомагати постраждалим від насильства в родині.

 

 


Розробник сайту Бітюков Р. В.