Сайт Президента України
Сайт Верховної ради України
Урядовий портал
Міністерство соціальної політики України
Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА
Хмельницька міська рада
ПРОСКУРІВ газета Хмельницької міської ради
Звернення до органів виконавчої влади від осіб з порушенням слуху
Надання пільг з урахуванням сукупного доходу сім'ї

Надання пільг з урахуванням сукупного доходу сім'ї. 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян  з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

До членів сім'ї пільговика належать (стаття 51 Бюджетного кодексу України):

·                     дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

·                     неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

·                     особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі;

·                     непрацездатні батьки;

·                     особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

У разі коли середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права.

Дія цього Порядку поширюється на наступні категорії громадян (пільговиків, які повинні підтверджувати своє право на отримання пільги):

При цьому, залишається незмінним порядок надання пільг для: 

·                     учасники війни;

·                     члени сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни (за виключенням членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції та учасників Революції Гідності);

·                     особи з особливими заслугами перед Батьківщиною; 

·                     батьки померлої особи з особливими заслугами;

·                     вдови (вдівець) особи з особливими заслугами; 

·                     особи з особливими трудовими заслугами; 

·                     батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами;

·                     вдови (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами; 

·                     діти війни; 

·                     жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (1) - 6 (4); 

·                     багатодітні сім'ї; 

·                     дитячі будинки сімейного типу; 

·                     прийомні сім'ї;

·                     сім'я опікуна (піклувальника); 

·                     опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з ЧАЕС (3 категорія);

·                     дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорії);

·                     дитина (ЧАЕС) інвалід;

·                     працівник служби цивільного захисту на пенсії;

·                     батьки та члени сім'ї працівника служби цивільного захисту,який загинув (помер) або пропав безвісти;

·                     учасників бойових дій;

·                     інвалідів війни 1-3 груп;

·                     членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції та учасників Революції Гідності;

·                     реабілітованих осіб;

·                     опікунів дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з ЧАЕС (1, 2 категорія);

·                     дружин (чоловіків) (ЧАЕС) померлого громадянина (1,2 категорії);

·                     постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій (ліквідатор та потерпілий);

·                     ветеранів військової служби;

·                     вдів (вдівців) ветерана військової;

·                     ветеранів органів внутрішніх справ;

·                     вдів (вдівців) ветерана органів внутрішніх справ;

·                     ветеран державної пожежної охорони;

·                     вдів (вдівець) ветерана державної пожежної охорони;

·                     ветеранів Державної служби спеціального зв’язку;

·                     вдів (вдівців) державної служби спеціального зв’язку;

·                     ветеранів служби цивільного захисту;

·                     вдів (вдівців) ветерана служби цивільного захисту;

·                     ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби; 

·                     вдів (вдівців) ветерана Державної кримінально-виконавчої служби;

·                     ветеранів податкової міліції;

·                     вдів (вдівців) ветерана податкової міліції;

·                     батьків та членів сім'ї працівника Державної служби спеціального зв'язку, який загинув (помер), пропав безвісти або став інвалідом;

·                     військовослужбовців СБУ на пенсії;

·                     вдів (вдівців) військовослужбовця, її (його) діти; 

·                     дружин (чоловіків) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти;

·                     батьків загиблого військовослужбовця; 

·                     інвалідів військової служби.

До сукупного доходу сім'ї пільговика включаються нараховані:

пенсія;

заробітна плата;

грошове забезпечення;

стипендія;

соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);

доходи від підприємницької діяльності

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи

Для фізичних осіб - підприємців, 

крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць (1600,0 грн).

які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб

 

Відповідно до п. 169.4.1 Податкового кодексу України, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.


Прожитковий мінімум з розрахунку на одну особу для працездатних осіб станом на 01.01.2018 становить – 1762,0 грн.
Величина доходу, яка дає право на 
податкову соціальну пільгу у 2018 році становить – 2470,0 грн (1762,0 грн. х 1,4).

Для визначення права на отримання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги, громадянин повинен подати декларацію про доходи сім'ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період не пізніше вересня поточного року.

Для непрацюючих пільговиків, які отримують лише пенсію і соціальні допомоги, право на отримання пільги розраховується автоматично згідно інформації, отриманої від територіальних органів Пенсійного фонду України за результатами обміну електронними базами даних.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права, а у разі визначення права у липні - вересні 2015 року – протягом шести місяців починаючи з 1 липня 2015 року.
Після закінчення шести місяців структурний підрозділ з питань соціального захисту населення визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період.

Пільговики, які відповідно до рівня доходів втратять право на пільги, можуть звернутися до управління соціального захисту населення за оформленням житлової субсидії. Таким громадянам субсидія оформлюється у першочерговому порядку.
Органи соціального захисту населення мають право робити запити та безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від пільговиків.

 

Надання пільг припиняється: 
- якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім'ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, - з місяця, в якому виявлено порушення;
- за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

 У разі призначення субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу, у період її призначення, особам не нараховуються

 

 


Розробник сайту Бітюков Р. В.